Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення


Классы: 
математ
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)