Курс фізики для профільних класів Частина 1


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Курс призначений для підготовки учніів випускних класів до вступу в університет. Він заснований на лекціях, які викладаються в фізико-математичній школі ХАІ. Курс забечпечується підтримкою кращих викладачів ХАІ, які мають багаторічний досвід роботи із абітурієнтами. Спілкування з викладачем забезпечується через особисті повідомлення skype, ICQ, та електронну пошту. Курс в середньому розрахований на 4 місяці, однак учні вчаться в зручному для них темпі і по зручному графіку .

Лекція Лекцій (58)
Завдання Завдань (19)Склад курсу

Частина 1. КІНЕМАТИКА


Вивчає рух тіл в просторі з часом без обгрунтування причин, які обумовлюють цей рух

Лекція Лекцій (9)
Завдання Завдань (3)Частина 2. ДИНАМІКА


Вивчає рух тіл в просторі з часоми з обгрунтуванням причин, які обумовили цей рух

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (0)Частина 3. СТАТИКА


Вивчає стани, коли на тіло діють декілька сил, але при цьому воно покоїться або рухається рівномірно і прямолінійно

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (2)Частина 4. РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ. ЕНЕРГІЯ


Вивчають механічну роботу, яка харатерезує дію сил; потенціальні поля; види механічних енергій

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (2)Частина 5. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ


Вивчаються гармонічні механічні рухи - періодичні рухи

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (2)Частина 6. МЕХАНІКА РІДИН І ГАЗІВ


Вивчає рівновагу і рух рідин і газів, а також механічну дію цих середовищ на занурені в них тверді тіла

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (2)Частина 7. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ


Вивчаются залежності фізичних властивостей і агрегатних станів тіл від їх внутрішньої будови, сил взаємодії між частинками, які становлять ці тіла, та характер їх руху

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (2)Частина 8. ЗАКОНИ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ


Вивчаются макроскопічні властивості ідеальніх газів

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (2)Частина 9. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ


Вивчаються властивості речовин і зміна їх станів шляхом аналіза умов і кількісних співвідношень перетворення енергії при переході з одного стану в інший

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (2)Частина 10. ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИКИ В ФІЗИЦІ


Необхідність цієї глави продиктована тим, щоб надати допомогу учневі розібратися в математичних питаннях, які виникають при вивченні курса фізики.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (0)Частина 11. ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Покажчик сторінки, де знаходяться оновні поняття

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 12. СПИСОК ПОЗНАЧЕНЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН


ПОЗНАЧЕННЯ, ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ В СІ

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 13. КОДИ ВІРНИХ ВІДПОВІДЕЙ


Відповіді

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 14. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК


Використана література

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 15. ЗМІНА АГРЕГАТНОГО СТАНУ РЕЧОВИН. ВОЛОГІСТЬ


Вивчаются переходи речовин із одних агрегатних станів в другі.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)