Дистанційні курси підвищення кваліфікаціїї викладачів біології та хімії


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Ви можете ознайомитись з лекціями, практичними роботами та тестами для вчителів біології та хімії

Лекція Лекцій (25)
Завдання Завдань (15)Склад курсу

Частина 1. Інформаційно-комунікаційні засоби навчання як інструмент розвитку ключових компетентностей особистості при вивченні біології та хімії. Зільберман А.А.


Процес інформатизації сучасного суспільства зумовлює необхідність розробки нової моделі системи освіти, яка зоснована на широкому використанні сучасних інформаційно-комунікаційних засобів

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Нормативно-правовий модуль.(Ст.викладач Фурсенко Л.І.) "Правове забезпечення освіти в Україні і технологія атестації педагогічних працівників".


Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 3. (Оновлений!) Професійний модуль. Старший викладач Лєскова А.А. Тема "Психологічні аспекти ефективного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку".


Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 4. Суспільно-гуманітарний модуль. "Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення". Левчишен Д.І., старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ


Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 5. Методичні та дидактичні асапекти формування ключових компетенції


У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (1)Частина 6. Фаховий блок №1 (Шапірова Наталія Прокопівна)


Формування професійних компетенцій для ефективної реалізації завдань хімічної ба біологічної освіти у сучасній школі.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (4)Частина 7. Навчальні завдання біологічного та хімічного змісту, сучасні підходи. Зільберман А.А.


Для вчителів хімії та біології

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (2)Частина 8. 1. Інноваційні технології навчання в сучасному освітньому процесі.


Головною рушійною силою інноваційної діяльності є вчитель, оскільки суб'єктивний чинник є вирішальним і під час впровадження і поширення нововведень. Педагог-новатор є носієм конкретних нововведень, їх творцем, модифікатором. Він має широкі можливості і необмежене поле діяльності, оскільки на практиці переконується в ефективності наявних методик навчання і може коригувати їх, проводити докладну структуризацію досліджень навчально-виховного процесу, створювати нові методики. Основна умова такої діяльності — інноваційний потенціал педагога.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (0)Частина 9. 2. Формування та розвиток практичних навичок та дослідницьких умінь здобувачів освіти


Розглянуті основні підходи до формування та розвитку практичних навичок умінь та дослідницьких умінь здобувачів освіти (компетентнісний та«навчання через дослідництво»). Визначено й охарактеризовано принципи проектуваннянавчальної діяльності із формування дослідницьких умінь, за основу систематизації яких узято освітнюдіяльність курсанта

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)