Дистанційні курси підвищення кваліфікаціїї викладачів фізики


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Ви можете ознайомитись з лекціями, практичними роботами та тестами для вчителів фізики

Лекція Лекцій (15)
Завдання Завдань (9)Склад курсу

Частина 1. Лекція «Тенденції розвитку фізичної освіти в умовах оновлення змісту та структури навчання в загальноосвітній школі. Реалізація принципів компетентнісно спрямованого навчання в змісті шкільної


Формування професійних компетенцій для ефективної реалізації завдань фізичної освіти у сучасній школі

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Лекція «Моделювання та проектування сучасного уроку фізики. Комплексний підхід до аналізу моделі та іміджу уроку»


Формування професійних компетенцій для ефективної реалізації завдань фізичної освіти у сучасній школі.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 3. Нормативно-правовий модуль.(Ст.викладач Фурсенко Л.І.) "Правове забезпечення освіти в Україні і технологія атестації педагогічних працівників".


Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Професійний модуль. Старший викладач Лєскова А.А. "Психологічні аспекти ефективного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку".


Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку.Завдання. Розширити та систематизувати знання щодо: o психологічних аспектів педагогічного спілкування;o проблеми ефективності педагогічного спілкування та взаємодії;o складових адаптації учнів до умов середньої школи;o впливу ефективного педагогічного спілкування на процес адаптації учнів при переході до середньої школи;o вікових психологічних особливостей підлітків для подальшого врахування їх в роботі педагогів з учнями;o психологічних аспектів підвищення ефективності спілкування між педагогами та учнями, батьками та їх дітьми. Сформувати вміння (навички):o використовувати знання психологічних аспектів педагогічного спілкування з метою підвищення його ефективності;o визначати симптоми труднощів в адаптації до школи в учнів;o будувати педагогічну взаємодію з учнями з урахуванням їх вікових психологічних особливостей;o сприяти поліпшенню адаптації учнів до школи шляхом створення психолого-педагогічних умов ефективної взаємодії вчителів та учнів;o використовувати певні психологічні прийоми для підвищення ефективності спілкування між педагогами та учнями, батьками та їх дітьми. Розвинути установки до:o інноваційності;o аналізу та самоаналізу, рефлексії;o самовдосконалення.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Методичні та дидактичні аспекти формування ключових компетенції


У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (1)Частина 6. Суспільно-гуманітарний модуль. "Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення". Левчишен Д.І., старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти ООІУВ


Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 7. Фаховий модуль


Формування професійних компетенцій для ефективної реалізації завдань фізичної освіти у сучасній школі

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)