8 клас Українська мова


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу....

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Вступ. Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.


Опрацювати текст, обґрунтувати функції мови, її важливість.Класифікувати функції мови. Проаналізувати народні вислови.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Словосполучення. Будова і типи.


Класифікувати стилістичні конструкції. Зіставити словосполучення та речення, знайти відмінні риси. Сформулювати визначення словосполучення. Класифікувати словосполучення за способами вираження головного слова.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 3. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕНЯ.


Сформулювати особливості підмета і присудка як головних членів речення. Проаналізувати простий та складений підмет, протиставити їх.Написати власні приклади на кожний спосіб вираження складеного підмета. Скласти і записати речення, використавши подані словосполучення у ролі підмета.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 4. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ.


Проаналізувати особливості структури односкладних речень. Сформулювати їх роль у мовленні. Визначити особливості означено-особових речень. Знайти у тексті односкладні речення, підкреслити у них всі члени речення.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)