(Викладач Левченко Ірина Ігорівна) Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій при викладанні шкільної географії. Географічні інформаційні системи


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.У цьому модулі ми визначимо роль та значення застосування інформаційно-комунікаційних технологій як новітнього напряму у процесі навчання географії в школі, розкрити особливості їх використання як найбільш ефективного і багатофункціонального засобу, що може забезпечити формування і вияв ключових компетентностей учнів – інформаційної, продуктивної творчої діяльності, комунікативної, самоосвіти та саморозвитку, соціальної, полікультурної.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)