8 класс Геометрия


Классы: 
8-а
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу....

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (39)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. ЧОТИРИКУТНИКИ


Учень/учениця:наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;пояснює, що таке: чотирикутник; опуклий і неопуклий чотирикутник; елементи чотирикутника;формулює:· означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції;· ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників;· теорему: Фалеса; про суму кутів чотирикутника;класифікує чотирикутники;зображує та знаходить на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи;обґрунтовує належність чотирикутника до певного виду;доводить: властивості й ознаки паралелограма; властивості прямокутника, ромба, квадрата; застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (14)Частина 2. Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ


Учень/учениця:наводить приклади подібних трикутників;пояснює зв’язок між рівністю і подібністю геометричних фігур;формулює:· теорему: про медіани трикутника; про властивість бісектриси трикутника;· означення подібних трикутників;· ознаки подібності трикутників;· узагальнену теорему Фалеса;зображує та знаходить на малюнках подібні трикутники;обґрунтовує подібність трикутників;застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема при знаходженні відстаней на місцевості

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (16)Частина 3. Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ


..

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (8)Частина 4. Тема 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ


...

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Тема 5. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


...

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)