Курс для вчителів математики.


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Лекції, література та завдання для вчителів математики.

Лекція Лекцій (14)
Завдання Завдань (9)Склад курсу

Частина 1. Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики


Курс містить лекцію, у якій розглядаються основні питання та проблеми методики підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Також вчителям пропонуються тести для самоконтролю та тест для перевірки пройденого матеріалу.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 2. Професійний модуль. Старший викладач Лєскова А.А. "Психологічні аспекти ефективного педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку".


Мета: розвиток психолого-педагогічних компетенцій слухачів для підвищення ефективності педагогічного спілкування та взаємодії з учнями підліткового віку.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (2)Частина 3. Суспільно-гуманітарний модуль. (Ст.викладач Левчишен Д.І.) "Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення".


Освітня діяльність сьогодні перебуває під глибоким впливом соціокультурних, економічних, політичних змін у суспільстві. Учитель знаходиться у центрі цих перетворень, і є учасником як освітянського, так і суспільного (локального, загальнодержавного) життя. Тому постає необхідність сприяти підвищенню рівня не лише професійної складової вчителя, а й загальнокультурної, що передбачає оновлення знань з правових, історичних, економічних, політологічних, управлінських питань тощо. Опрацювання слухачами суспільно-гуманітарного модуля «Перспектива розвитку України: нові виклики та бачення» надає можливість вибудовувати власні судження та аргументації на основі аналізу різних соціологічних, культурологічних, філософських концепцій та спонукає до конструктивної взаємодії в суспільстві.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Нормативно-правовий модуль.(Ст.викладач Фурсенко Л.І.) "Правове забезпечення освіти в Україні і технологія атестації педагогічних працівників".


Зміст основних законодавчих актів про освіту та їх значення в справі реформування системи освіти в Україні; технологія атестації педагогічних кадрів.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Компетентнісно орієнтоване навчання математики


Аналіз стратегічних напрямків Концепції «Нова українська школа». Ознайомлення з компетентнісно орієнтованими технологіями навчання (з досвіду розвинутих країн)

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 6. Кооперативне навчання


Презентація кооперативного навчання математики як компетентнісно орієнтованої технології. Ознайомлення з досвідом впровадження компетентнісно орієнтованого навчання математики у Австрії.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 7. Методичні та дидактичні асапекти формування ключових компетенції


У курсі представлені матеріали щодо визначення компетентностей відповідно до нового Стандарту освіти, коротко висвітлені методичні та дидактичні аспекти її формування.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (1)