5 клас. Інформатика


Вартість (грн.):  Безкоштовний
Реєстрація на курс тимчасово припинена.

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 13

Інформаційні процеси та системи. Інформаційні процеси та системи. Інформаційні процеси та системи.

Лекція Лекцій (30)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. 5 клас. Інформатика. Тема 1. Інформаційні процеси та системи

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Інформація, дані, повідомлення. Інформаційні процеси та системи.Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп'ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп'ютерів. Складові комп’ютерів та їхнє призначення.Операційна система та її інтерфейс.

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (0)Частина 2. 5 клас. Інформатика. Тема 2. Мережеві технології та Інтернет

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Комп’ютерні мережі. Локальна мережа.

Лекція Лекцій (5)
Завдання Завдань (0)Частина 3. 5 клас. Інформатика. Тема 3. Опрацювання текстових даних

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Об’єкти та їхні властивості. Дії над об’єктами. Основні об'єкти текстового документа. Програмне забезпечення для опрацювання текстів. Введення, редагування та форматування символів і абзаців.

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (0)Частина 4. 5 клас. Інформатика. Тема 4. Алгоритми і програми.

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Алгоритм. Виконавець алгоритму. Система команд виконавцяалгоритмів. Лінійні алгоритми.Запис та запуск на виконання лінійних алгоритмів. Алгоритми з розгалуженнями. Побудування та запис алгоритмічних структур з розгалудженням. Алгоритми з повтореннями та вибором.

Лекція Лекцій (13)
Завдання Завдань (0)