7 клас. Інформатика. Навчальний курс_ Костенко А.В.


Классы: 
7г(дист)
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Електроне листування. Моделювання. Алгоритми. Табличний процесор.

Лекція Лекцій (26)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. 7 клас. Інформатика. Тема 1. Електронне листування


Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Вкладання файлів. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Етикет електронного листування. Використання адресної книги та списків роз-силання. Операції над папками та листами.ПР№ 1. «Електронне листування з викорис-танням веб-інтерфейсу. Вкладені файли»

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (0)Частина 2. 7 клас. Інформатика. Тема 2. Моделювання


Поняття моделі. Типи моделей. Етапи побудови інформаційної моделі. ПР № 2. «Побудова інформаційних моделей».

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (0)Частина 3. 7 клас. Інформатика. Тема 3. Алгоритми з повторенням і розгалуженням.


Базові алгоритмічні структури. Алгоритми з повторенням. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання.

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (0)Частина 4. 7 клас. Інформатика. Тема 4. Табличний процесор.


Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, йогопризначення. Типи даних: число, текст, формула. Об‘єктиелектронної таблиці, їх властивості. Адресація в середовищітабличного процесора. Іменовані комірки і діапазони.Відкривання, перегляд і збереження електронної книги.Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора.Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання іпереміщення формул. Поняття про модифікацію формул прикопіюванні.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (0)Частина 5. 7 клас. Інформатика. Тема 5. Розв’язування компетентнісних задач.


Поняття про розв'язування задач в різних галузях діяльностілюдини.Карти знань, їх призначення. Редактор карт знань.Розв’язування компетентнісних задач.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (0)Частина 6. 7 клас. Інформатика. Тема 6. Виконання індивідуальних навчальних проектів


Навчальні проекти. Вибір теми проекту. Аналіз умови задачі.Розробка плану виконання проекту.Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому числі звикористанням програмних засобів навчального призначення(математика, фізика, хімія, біологія, географія, тощо)

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (0)