Українська мова, 5 клас


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Даний курс розрахований на ... год, містить ....

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Повторення вивченого у початкових класах.


Знання та вміння. цілі. мета скільки годин

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 2. Тема №2. Синтаксис та пунктуація.


...

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Тема 3. Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія


....

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)