«Педагогічні інструменти сучасного учителя мистецтва»


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Дистанційний курс «Педагогічні інструменти сучасного учителя мистецтва» розрахований на вчителів шкільних мистецьких предметів (музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, інтегрованого курсу «Мистецтво»). Навчання здійснюється в очно-дистанційному форматі в рамках курсів підвищення кваліфікації в Одеському обласному інституті удосконалення вчителів.

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (4)Склад курсу

Частина 1. Сучасні підходи до викладання мистецьких дисциплін


Предметно-інтегративна система мистецької освіти у загальноосвітніх навчальних закладах складає основу державних освітніх стандартів освітніх галузей «Мистецтво» та «Естетична культура» як в початковій, так і в основній та старшій школі. Навчальні предмети утворюють єдиний наскрізний цикл, спрямований на всебічне неперервне опанування учнями художніми цінностями впродовж усього терміну навчання в школі на основі особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу. Тому опрацювання модуля «Інтерактивні технології організації діяльності учнів на етапі формування ключових та художньо-естетичних компетентностей» сприятиме підвищенню професійної компетентності вчителя мистецьких предметів щодо усвідомленого та ефективного застосування сучасних педагогічних технологій в контексті компетентнісно спрямованої освіти.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (3)Частина 2. Інтерактивні технології організації діяльності учнів на етапі формування ключових та художньо-естетичних компетентностей


Предметно-інтегративна система мистецької освіти у загальноосвітніх навчальних закладах складає основу державних освітніх стандартів освітніх галузей «Мистецтво» та «Естетична культура» як в початковій, так і в основній та старшій школі. Навчальні предмети утворюють єдиний наскрізний цикл, спрямований на всебічне неперервне опанування учнями художніми цінностями впродовж усього терміну навчання в школі на основі особистісно орієнтованого та компетентнісного підходу. Тому опрацювання модуля «Інтерактивні технології організації діяльності учнів на етапі формування ключових та художньо-естетичних компетентностей» сприятиме підвищенню професійної компетентності вчителя мистецьких предметів щодо усвідомленого та ефективного застосування сучасних педагогічних технологій в контексті компетентнісно спрямованої освіти.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)