Дистанційне навчання - від теорії до практики


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Інформатизація освіти в Україні – один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу. Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль надається методам активного пізнання, самоосвіті, дистанційним освітнім програмам.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)