Улюблені шкільні предмети. Уроки для 5-го класу


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Автори: Кузьменко Ольга Геннадіївна, Шеремет Оксана ДмитрівнаДаний курс дистанційного навчання “Favourite subject” розрахований для учнів 5 класів загальноосвітніх шкіл, незалежно від їхнього профілю, вчителів англійської мови та всіх, хто вивчає англійську.Даний курс складений відповідно до шкільної програми з урахуванням вікових особливостей учнів. Він сприятиме більш повному й самостійному опрацюванню даної теми учнями, в школі та вдома.В ньому розміщені вправи й завдання різних ступенів складності, таблиці, правила, відео та аудіо матеріали, які допоможуть зрозуміти, оволодіти й удосконалити набуті вміння та навички з граматики, читання, аудіювання та монологічного мовлення.

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (4)Склад курсу

Частина 1. Lesson 1 School subjects ( Шкільні предмети)


Мета: повторити назви шкільних предметів та дні тижня, формувати навички усного таписемного мовлення в межах теми, розвивати мовну здогадку; виховувати відповідальне ставлення до школи , а також зацікавленість у розширенні своїх знань.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 2. Lesson 2. My favourite subject. Cardinal, ordinal numbers


Мета: повторити назви шкільних предметів, правила утворення кількісних та порядкових числівників, продовжити формування навичок усного та писемного мовлення в межах теми.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 3. Lesson 3 My favourite subject. Cardinal, ordinal numbers


Мета: повторити назви шкільних предметів, правила утворення кількісних та порядкових числівників, продовжити формування навичок усного та писемного мовлення в межах теми, розвивати навички фонематичного слуху.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 4. Lesson 4 More and less popular school subjects. Adjective. Degrees of comparison


Мета:формувати навички вживання ступенів порівняння односкладових та двоскладових прикметників; розвивати навички письма, аудіювання; виховувати повагу до культури, історії країни, мову якої вивчають; заохочувати учнів до вивчення англійської мови; розвивати пам’ять, логічне мислення в процесі виконання навчальних завдань; вміння самостійно здобувати знання, а також зацікавленість у розширенні своїх знань.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 5. Lesson 5 Using capital letter in English


Мета: ознайомити учнів із правилами вживання великої літери; розвивати навички письма, аудіювання, усного мовлення, розвивати пам’ять, логічне мислення в процесі виконання навчальних завдань; вміння самостійно здобувати знання,

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 6. Lesson 6 School Timetable. Word order in questions


Мета: вчитися складати розклад уроків англійською мовою; удосконалювати навички письма, аудіювання, розвивати пам’ять, логічнемислення в процесі виконання навчальних завдань; уміння самостійно здобувати знання.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)