Хімія. 8 клас. Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами.


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Матеріал теми дає змогу розвивати навички самоосвіти, опанувати науковий зміст понять: молярна маса, кількість речовини, молярний об’єм газів; розуміти взаємозв’язок між такими фізичними величинами, як кількість речовини, маса, об’єм. Стеблич Галина Федорівна, КЗО "Гімназія №3" ДМР

Лекція Лекцій (7)
Завдання Завдань (9)Склад курсу

Частина 1. Урок №1. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини.


Мета: пояснити поняття: «моль», «кількість речовини»; з’ясувати значення постійної Авогадро; формувати вміння робити розрахунки із застосуванням цих питань

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (3)Частина 2. Урок 2. Молярна маса


Мета: розкрити суть понять «молярна маса», різницю між поняттями «молярна маса» та «відносна молекулярна маса»

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (2)Частина 3. Урок 3. Молярний об"єм газів


Мета: розкрити особливості використання поняття «молярний об’єм» для газоподібних речовин

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 4. Урок 4. Відносна густина газів


Мета: формувати поняття «відносна густина газів» ; формувати вміння проводити обчислення відносної густини газів.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 5. Урок 5. Розрахунки за хімічними формулами


Мета: продовжити формувати вміння проводити обчислення кількості речовини, молярної маси, маси речовини, об’єму та відносної густини газів; систематизувати отримані знання

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)Частина 6. Урок 6. Розрахунки за хімічними формулами


Мета:

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)Частина 7. Урок 7. Контроль знань, умінь, навичок


Мета: перевірити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Кількість речовин. Розрахунки за хімічними формулами»

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)