Професійний модуль (СТУКАС.Е.А., ст.викладач кафедри) МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Формування психолого-педагогічних і методичних компетенцій слухачів для розвитку комунікативної компетентності учнів початкових класів. Методологічні засади формування комунікативної компетентності в учнів початкових класів.Мета:Формування психолого-педагогічних і методичних компетенцій слухачів для розвитку комунікативної компетентності учнів початкових класів.Завдання:Систематизувати знання щодо: - основ компентнісно зорієнтованого підходу;- змісту провідних концептуальних, базових та варіативних програмових документів з актуальних проблем сучасної початкової загальної освіти;- методологічних, лінгводидактичних і психолого-педагогічних засад формування комунікативної компетентності;- технологій розвитку мовлення дітей молодшого шкільного віку.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)