Інформаційно - комунікаційні засоби навчання як інструмент розвитку ключових компетентностей особистості


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Мета модуля: Формування ІКТ - компетенцій для забезпечення реалізації завдань дошкільної освіти. Завдання модуля : Систематизувати знання щодо: сучасних технічних засобів навчання; державного урегулювання оновлення змісту дошкільної освіти; компетентнісно орієнтованого підходу. Формувати уміння: аналізувати сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій; використовувати діяльнісний підхід до організації навчально - виховного процесу у дошкільному закладі; здійснювати вибір засобів ІКТ відповідно до актуальних завдань дошкільної освіти. Розвинути установки щодо: саморозвитку та самоосвіти; трансформації перспективного педагогічного досвіду колег для застосування у власній діяльності; забезпечення інтегративного підходу до розвитку ІКТ- компетентності як ключової.

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (1)