Вікторина "Казочка про поганий настрій"


Классы: 
Розвивайлики
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Знайди помилки в реченнях

Лекція Лекцій (2)
Завдання Завдань (1)Склад курсу

Частина 1. Вікторина "Казочка про поганий настрій"


Майже в кожному запропонованому реченні є помилка. Знайди її. Виправлені речення запиши в зошиті з української мови.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (1)