устаревший 8 клас Геометрія. НАВЧАЛЬНИЙ КУРС


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.



Курс призначений для учнів 8 класу

Лекція Лекцій (29)
Завдання Завдань (80)



Склад курсу

Частина 1. 8 клас. Геометрія. Тема 1. Чотирикутники


У цьому курсі ви:• пригадаєте поняття прямокутника і квадрата;• дізнаєтеся про паралелограм та його властивості, трапецію; центральні та вписані кути; вписані та описані чотирикутники; середню лінію трикутника та середню лінію трапеції; теорему Фалеса;• навчитеся обґрунтовувати належність чотирикутника до певного виду, застосовувати вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

Лекція Лекцій (13)
Завдання Завдань (33)



Частина 2. 8 клас. Геометрія . Тема 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ


У цьому розділі ви:• дізнаєтеся про подібні трикутники та їх властивості; про середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику та їх властивості; про властивість бісектриси трикутника;• навчитеся обґрунтовувати подібність трикутників, використовувати узагальнену теорему Фалеса та подібність трикутників до розв’язування задач.

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (14)



Частина 3. 8 клас. Геометрія. Тема 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ


Ознайомлення з ознаками подібності трикутників, теоремою Піфагора. Розв'язування задач з теми

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (11)



Частина 4. 8 клас. Геометрія. Тема 4. Многокутники


У цьому курсі ви:• пригадаєте поняття многокутника і його площі; формули для обчислення площ прямокутників і квадрата;• дізнаєтеся, як обчислити суму кутів многокутника, площу паралелограма, ромба, трикутника, трапеції;• навчитеся застосовувати вивчені поняття, властивості та формули до розв’язування задач.

Лекція Лекцій (6)
Завдання Завдань (21)



Частина 5. 8 клас Геометрія. Тема 5. Річна контрольна робота


,

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (1)