КАРТИ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА МАСШТАБОМ, ПРОСТОРОВИМ ОХОПЛЕННЯМ, ЗМІСТОМ І ПРИЗНАЧЕННЯМ


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Мета:навчальна: повторити поняття «карта», удосконалити знання про особливості різних видів картографічних джерел знань та використовуваних при цьому методів; навчити визначати вид карти за різними ознаками; формувати вміння та навички найпростіших географічних досліджень за картами;розвивальна: розвивати допитливість та спостережливість, уміння аналізувати й систематизувати картографічну інформацію, робити висновки й узагальнення, уміння працювати у групі; показати значущість картографічного методу вивчення курсу;виховна: виховувати акуратність, послідовність у діях, організованість, відповідальність, толерантність.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)