Материки та океани як обєкти вивчення регіональної географії


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Мета:навчальна: пригадати прийоми навчальної діяльності; з’ясувати особливості нового курсу, предмет його вивчення; сформувати уявлення про систему географічних наук, що вивчають окремі регіони Землі; повторити знання про розподіл земної поверхні на материки, океани, частини світу; ознайомити з джерелами географічних знань регіональної географії; удосконалювати навички роботи з джерелами географічних знань;розвивальна: сприяти розумінню значення для людини географічних знань про материки та океани; розвивати допитливість, уміння аналізувати й систематизувати, робити висновки і узагальнення;виховна: виховувати повагу до людських знань, відповідальність за майбутнє Землі.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)