Ділення раціональних чисел 2 урок


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Другий урок з теми "Ділення раціональних чисел " в 6 класі

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Ділення раціональних чисел 2 урок


Цілі: Чому ви повинні навчитися, вивчаючи матеріал уроку: Закріпити знання та відпрацювати навички використання правил ділення раціональних чисел окремо  та разом з іншими правила¬ми арифметичних дій над раціональними числами.Для кращого засвоєння матеріалу теми, виконайте вправиУсні вправи1. Поставте замість * знаки дій, щоб виконувався порядок дій, указанийримськими цифрами. Можна користуватися дужками.а) ; б) ; в) .2. Спростіть вираз: а) 3(2х – 11); б) -2(5 – 2х); в) -5(x + 3) + 3.III. Відпрацювання навичок1. Обчисліть частку:-12 : 3 -24 : (-6) 100 : 125 -6,25 : 2,5 0 : (-8.7)-1 : (-1) :1 -0,16 : (-8) - : - : 10 : : Письмові вправи1. Обчисліть:а) (-28) : (-4) - 10; б) – 65 : 13 + 90 : (-15); в) (7 - 10) • (-18) + 42 : (-7);г) 15 - (4 + 8 : (- 2)) - 6; д) 0,2 - : 11; є) -4 : - 10 : (-20).2. Знайдіть значення виразу 12 : х - 4,6, якщо: х = -3; -1,5; 4; -0,5.3. Розв'яжіть рівняння:a) -2x = 10; б) -3x = -9; в) 0,2x = -4; г) -1,2x = 3,6; д) - x = ; є) - х = -1 .4. Розв'яжіть рівняння: а) 4х = -10; б) -0,4х = -2; в) х = - .5. Розв'яжіть рівняння:а) 3(2х - 11) = -21; б) -2(5 – 2х) = -14; в) -5(х + 3) + 3 = -17 г) -3(3х + 1) = 15; д) 2 + 3(х – 3) = -13.Виконайте вправи підручника:

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)