11 клас. Фізика. Історія вивчення атома.Матеріали для самоосвіти. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н.Бора. випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування

Лекція Лекцій (1)


Лекція Фізика 11 клас. Історія вивчення атома.
Матеріали для дистанційного навчання. Фізика 11 клас. Тема.Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н.Бора. випромінювання та поглинання світла атомами. Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування