Тригонометричні тотожності додавання та наслідки з них


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 0

Матеріали курсу присвячені використанню формул додавання та наслідків з них до перетворення тригонометричних виразів

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Формули додавання

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Частина курсу містить тригонометричні формули додавання та приклади використання їх.

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 2. Формули подвійного кута

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Частина курсу містить формули подвійного кута та приклади розв'язування завдань з їх використанням

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)Частина 3. Формули половинного аргументу

Вартість (грн.):  Безкоштовний

Використання формул половинного аргументу до перетворення тригонометричних виразів

Лекція Лекцій (0)
Завдання Завдань (0)