7 клас. Культурне та просторове середовище людини. Розділ ІІ. Культурно-просторове середовище.


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.7 клас. Культурне і просторове середовище людини Попередній досвід образного й асоціативного мислення доповнюється формуванням і розвитком абстрактного мислення та оволодінням певними художньо-технічними навичками моделювання простору та об’ємно-просторових форм. Перехід від вивчення окремих форм та формоутворення до виявлення зв’язку форми і простору. Вивчаються образні й пластичні зв’язки форми і середовища. У теоретичному та практичному планах осягаються закони перспективи простору в ілюзорно-просторовому зображенні та рівнобіжно вивчаються умовні художні засоби створення зображень простору й середовища (природного, штучного, архітектурного).Продовжується вивчення природних форм та середовища у гармонійному поєднанні окремих форм і довкілля. Акцентується увага на взаємозв’язку людини з навколишнім світом та впливом культурної спадщини на урбаністичне (створене) середовище людини, їх гармонійне або дисгармонійне поєднання. У практичній творчій діяльності учнів ініціюється виявлення індивідуального погляду на предметний світ і довкілля, експериментування та моделювання свого неповторного дитячого світу.Розділ ІІКультурно-просторове середовище 17 годин. Узагальнення тем 2 години.Учень розпізнає:- специфіку природно-ландшафтного середовища людини (місто, село тощо);спостерігає:- просторову будову природних форм як аналогів архітектурних споруд та дизайн-форм;порівнює і характеризує:- національний побут, особливості архітектурного середовища різних країн;уміє:- зображувати та робити ескізи середовища (природного, архітектурного, фантастичного);- проектувати та моделювати предметне середовище (ескіз власного будинку, інтер'єр з елементами природних форм, екстер'єр);- створювати сувеніри, іграшки, конструктори (з простих форм);- робити ескізи та створювати тематичний плакат (екологія, культурна спадщина, афіша, рекламний плакат тощо);- створювати ескізи продукції прикладної графіки (листівка, марки, запрошення, емблема, піктограми, оголошення, привітання до свята тощо);висловлює судження про:- своєрідність краси природи різних країн світу, рідного краю, зв'язок природного і культурного середовища;- гармонію природних форм у середовищі та взаємозв'язок людини з природою (екологія);- специфіку духовного і матеріального світу дитини;наводить приклади:- різних поселень людини (гірські, в пустелі, на острові, міста-фортеці, мегаполіси, села тощо);- створеного людиною середовища (дизайн-середовище);- різних видів графіки (станкова, прикладна, дизайн-графіка тощо);аналізує:- свої почуття, власне бачення художніх творів і власної роботи з оцінками інших учнів;- результати власної роботи, досягнення та недоліки, визначає шляхи вдосконалення;дотримується правил:- техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та інструментами;- поведінки під час ескізної роботи в різному середовищі (в музеях, парках, у дворі, на вулицях тощо);виявляє готовність:- до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.Навчальні завданняХудожньо-виразні засоби виявлення гармонійного середовищаПриродне середовище (гармонія природних форм у середовищі). Дизайн-середовище (проектування в ескізній формі предметного середовища). Взаємозв'язок урбаністичного (створеного) і природного середовища (екологія). Культурні, національні традиції в дизайн-середовищі. Композиційні засоби і прийоми:Передача тривимірності об'єктів у просторі (різна лінія горизонту, вигляд знизу, вигляд зверху, перспектива пташиного польоту).Дизайн-графіка, прикладна графіка (плакат, листівки-привітання, запрошення, марки (серія), піктограми, афіша, рекламне оголошення тощо). Художні прийоми зображення шрифтів, умовність графічного зображення і кольору, використання закономірностей зорового сприйняття, змістових акцентів, символіки, метафор, візуальної комунікації.Матеріали і техніка виконанняОлівець, графіт, соус, туш, перо, вугіль, гуаш, акварель, пластика. Гратографія, колаж, аплікація, розпис на склі, змішані техніки, паперопластика.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Природне і культурне середовище людини 8 год.


Гармонія в природному середовищі, взаємозв'язок людини з природою, екологія.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (0)