5 клас. Художній образ. Розділ ІІ. Природні форми та образи у мистецтві.


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.5 клас. Художній образ. Розвиток чуттєво-емоційного та естетичного сприймання світу, асоціативно-образного мислення, цілісного бачення, вміння виділяти основне у явищах та формах. Виявлення специфіки художньо-образної мови мистецтва, композиційно-художніх і технічних засобів різних видів пластичних мистецтв. Створення художніх образів на основі чуттєво-емоційного сприймання мистецьких творів (музика, література, хореографія тощо), асоціативно-образних інтерпретацій природних форм і явищ.Залучення учнів до системного пізнання, опанування техніками та прийомами образного виявлення як художньої основи для особистісного самовираження. Вивчення зразків світового та національного мистецтва з творчим переосмисленням і використанням власного досвіду в практичній творчій діяльності учнів.Розділ ІІ. Природні форми та образи у мистецтві. 17 годин. Узагальнення тем 2 години.Учень розпізнає:- природні форми у певному емоційному стані, спокою та русі;спостерігає:- різноманітність природних форм, контрасти форм, їх пропорції, розташування та взаємозв'язок частин; - гармонійне існування природних форм та їх пристосування до середовища;порівнює:- зміни природних явищ, кольорове розмаїття навколишнього середовища;- будову різних природних форм;- реалістичні, казкові, фантастичні образи;характеризує:- природні форми та явища (відмічає характерні особливості);уміє:- виявляти характер, настрій форм;- зображувати природні форми в статиці та динаміці (з натури, з уяви, по пам'яті);- збагачувати силуетну форму декором (природну і предмета);- створювати художні образи на основі природних форм;- створювати різні композиції (сюжетну, декоративну, ілюстрацію);висловлює судження про:- основні пропорції природних форм (птахів, тварин тощо);- зображення природних форм і явищ у різних видах мистецтва;- специфіку образів пейзажного жанру, анімації, книжкової графіки тощо;- прийоми організації декоративної композиції (в колі, квадраті, прямокутнику тощо);наводить приклади:- композицій (декоративна, сюжетна, ілюстрація).- творів художників-пейзажистів;аналізує:- свої почуття і власне бачення художніх образів;дотримується правил:- техніки безпеки при роботі з різними художніми матеріалами та інструментами;виявляє готовність:- до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.Навчальні завданняЗасоби виявлення характеру, будови природних форм: лінія, штрих, силует, тон, колір, кольорова гама, фактура, декор, текстура, пластика форми.Художні прийоми виявлення характеру й образності природних форм: загальні пропорції (єдність та взаємозв'язок частин до цілого), подібність, співрозмірність, контраст, нюанс, особливості форм в стані спокою та русі (характерні виразні рухи, узагальнення та загострення характерних рис в емоційному стані), масштаб тощо. Композиційні засоби і прийомиПейзажний жанр: освоєння глибини (плановості) простору, статика та динаміка; Декоративна композиція: організація елементів композиції (замкнена і відкрита) в колі, квадраті, прямокутнику; розробка об'ємної форми: лаконічність, декор, фактура;Сюжетна композиція, ілюстрація, анімація: образна інтерпретація казкового, літературного героя (виявлення характеру).Матеріали і техніка виконанняОлівець, туш, вугіль, пастель, воскові та акварельні олівці, акварель, гуаш, (глина), пластика. Монотипія, гратографія, розпис, (розпис на склі), колаж, аплікація, орігамі, паперопластика, (рельєф), скульптура з подальшим розфарбуванням.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (0)Склад курсу

Частина 1. Тема 1. Природні форми та явища (8 год.)


Розвиток спостереження, зорової пам'яті, логічного мислення, вміння сприймати красу і відтворювати її на площині та в об'ємі.

Лекція Лекцій (8)
Завдання Завдань (0)