Поезія в 20-х роках ХХ століттяДистанційний курс «Поезія 20-х років ХХ століття», розроблений учителем української мови та літератури Харківської гімназії №163 Закліківською Тамарою Павлівною і розрахований на учнів 11-х класів. Курс має логічну структуру та складається із 8 занять, що чітко розроблені за Програмою для профільного навчання учнів загальноосвітніх закладів філологічного напряму (профіль української філології), профільного рівня, за загальною редакцією Р.В. Мовчана. Добір матеріалу висвітлює всю багатогранність літературного процесу початку ХХ століття, розкриває розмаїття стильових течій і літературних угрупувань. Починається курс із методичних рекомендацій щодо роботи з дистанційним курсом та списку посилань на інтернет-ресурси, які допоможуть учням усвідомити дану тему. Кожне заняття має чітку структуру: тему, цілі, словник термінів, теоретичний матеріал, практичні завдання, комп’ютерні презентації, тести, алгоритм для роботи над курсом, список поетичних творів, які учням необхідно опрацювати. Отже, учні мають можливість не тільки опанувати новий матеріал, а й наочно побачити окремі фрагменти курсу, поглибити знання через додаткове використання інтернет – ресурсів і здійснити самоконтроль після кожного заняття шляхом виконання тестових завдань та самостійно визначити рівень власних досягнень. Даний курс забезпечує не тільки накопичення нових знань, а й сприяє формуванню інтелектуального, морально-естетичного розвитку особистості, виховує на високих гуманістичних ідеалах національно свідомих громадян нашої Батьківщини. Дистанційний курс заслуговує на позитивну оцінку та може бути запроваджений у системі роботи з елементами дистанційного навчання та організації навчання з учнями, які бажають поглибити знання з української літератури

Лекція Лекцій (31)


Лекція Анотація дистанційного курсу
Анотація дистанційного курсу


Склад курсу

Частина 1. Заняття 1. Українська література XX ст.


Заняття 1. Українська література XX ст.

Лекція Лекцій (3)


Лекція Заняття 1. Українська література XX ст.
Заняття 1. Українська література XX ст.

Лекція Заняття 1. Практичні завдання
Заняття 1. Практичні завдання

Лекція Заняття 1. Тести
Заняття 1. Тести


Частина 2. Заняття 2. Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина.


Заняття 2. Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина.

Лекція Лекцій (3)


Лекція Заняття 2. Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина.
Заняття 2. Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина.

Лекція Заняття 2. Практичні завдання
Заняття 2. Практичні завдання

Лекція Заняття 2. Тести
Заняття 2. Тести


Частина 3. Заняття 3. Павло Тичина


Заняття 3. Павло Тичина

Лекція Лекцій (4)


Лекція Заняття 3. Павло Тичина
Заняття 3. Павло Тичина

Лекція Заняття 3. Практичні завдання
Заняття 3. Практичні завдання

Лекція Заняття 3. Тести
Заняття 3. Тести

Лекція Презентація "Павло Тичина"
Презентація "Павло Тичина"


Частина 4. Заняття 4. Київські «неокласики»


Заняття 4. Київські «неокласики»

Лекція Лекцій (3)


Лекція Заняття 4. Київські «неокласики».
Заняття 4. Київські «неокласики».

Лекція Заняття 4. Практичні завдання
Заняття 4. Практичні завдання

Лекція Заняття 4. Тести
Заняття 4. Тести


Частина 5. Заняття 5. Микола Зеров


Заняття 5. Микола Зеров

Лекція Лекцій (4)


Лекція Заняття 5. Микола Зеров
Заняття 5. Микола Зеров

Лекція Заняття 5. Практичні завдання
Заняття 5. Практичні завдання

Лекція Заняття 5. Тести
Заняття 5. Тести

Лекція Презентація "Микола Зеров"
Презентація "Микола Зеров"


Частина 6. Заняття 6. Максим Рильський


Заняття 6. Максим Рильський

Лекція Лекцій (4)


Лекція Заняття 6. Максим Рильський
Заняття 6. Максим Рильський

Лекція Заняття 6. Практичні завдання
Заняття 6. Практичні завдання

Лекція Заняття 6. Тести
Заняття 6. Тести

Лекція Презентація "Максим Рильський"
Презентація "Максим Рильський"


Частина 7. Заняття 7. Євген Плужник


Заняття 7. Євген Плужник

Лекція Лекцій (4)


Лекція Заняття 7. Євген Плужник
Заняття 7. Євген Плужник

Лекція Заняття 7. Практичні завдання
Заняття 7. Практичні завдання

Лекція Заняття 7. Тести
Заняття 7. Тести

Лекція Презентація "Євген Плужник"
Презентація "Євген Плужник"


Частина 8. Заняття 8. Михайло Семенко


Заняття 8. Михайло Семенко

Лекція Лекцій (4)


Лекція Заняття 8. Михайло Семенко
Заняття 8. Михайло Семенко

Лекція Заняття 8. Практичні завдання
Заняття 8. Практичні завдання

Лекція Заняття 8. Тести
Заняття 8. Тести

Лекція Презентація "Михайль Семенко"
Презентація "Михайль Семенко"


Частина 9. Підсумкова робота


Підсумкова робота

Лекція Лекцій (1)


Лекція Підсумкова робота
Підсумкова робота