Займенник.


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.познайомити із займенником як частиною мови, відмінюванням особових займенників;

Лекція Лекцій (3)
Завдання Завдань (3)