Українська література. 9 клас Тема №3. Нова українська література (кінця ХVІІІ – перших десятиліть ХІХ століття) – 12 годин (27. 11 – 23.01)


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Треба знати:Теорія літератури: Основні напрями і стилі, роди і жанри художньої літератури (класицизм, романтизм, реалізм) (сторінки підручника 86-90).Сентименталізм як літературний напрям в українській літературі. Поглиблення поняття про сентиментальну повість (с. 134 за повістю «Маруся»).НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРАСуспільно-історичні обставини наприкінці ХVІІІ ст. Духовне поневолення нації. Життя народу — предмет художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму). Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці: І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, М. Шашкевич, Т. Шевченко, П. Куліш, Л. Глiбов, Марко Вовчок, Ю. Федькович) с 86-90.Іван Котляревський. “Енеїда”.Творчість І. Котляревського. Драматург і театральний діяч. Історія створення “Енеїди”. Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю) в дусі просвітительства (с. 98 - 116).ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Поглиблення знань про силабо-тонічне віршування.Завдання:1. Охарактеризувати образ Енея, інших персонажів поеми.2. Тести. Сторінки підручника 116-118.Григорій Квітка-Основ’яненко. “Маруся”Батько української прози, один із перших у Європі “творців людової повісті”. Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. “Маруся” — перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини. Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в “Конотопській відьмі”. Іронія і сатира у ній, поєднання реалізму і фантастики (с. 119-144).ТЛ: літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм.Учень повинен знати і вміти:Назвати найвизначніших письменників цього часу.Знати про життя і творчість І. Котляревського. Розуміти його роль у розвитку української літератури, в розвитку національного самоусвідомлення. Аналізувати розділи “Енеїди”: початок мандрів Енея — І, 1—26; Еней у пеклі — ІІІ, 68—130; Еней на березі Тибру — V, 1—10; оплакування вбитих — VІ, 89—95. Визначати провідні проблеми і мотиви твору. Характеризувати героїв поеми, образ Енея. Висловлювати власні міркування про його вчинки і характер. Коментувати проблему війни: погляд автора і героїв.Вміти розкрити значення творчості І. Котляревського в українському культурному відродженні.Вивчити напам’ять: уривок з “Енеїди” (на вибір). Формування активної життєвої позиції, розвиток уміння відстоювати людську гідність, власні принципи, усвідомлення можливості вибороти власне щастя.- Знати основні віхи життя і творчості Григорія Квітки – Основ’яненка, розкривати основні чинники формування його світогляду, обґрунтовувати роль творчості Григорія К. – Основяненка як «батька української прози». Називати головні твори та їх жанрові особливості, характеризувати поєднання у творчій манері письменника ознак класицизму, реалізму та сентименталізму. Аналізувати перший україномовний прозовий твір нової української літератури «Маруся», визначати жанр (сентиментально-психологічна повість). Характеризувати тему соціальної нерівності та головну думку – утвердження християнських ідеалів, зображення високих морально-етичних рис простої людини, характеризувати образи Наума Дрота, Марусі та Василя, порівнювати образи Марусі і Наталки Полтавки. Характеризувати художні особливості твору, роль пейзажів.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)