Українська мова. 9 клас Тема № 3. Безсполучникове складне речення (9 годин) – з 13.01 – 3.02


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Треба знати:Смислові відношення між компонентами в безсполучниковому складному реченні (параграф 15). Розділові знаки між частинами безсполучникового складного речення (параграф16 ).Інтонація безсполучникового складного речення. Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень.Учень вміє:Розпізнавати безсполучникові складні речення, визначати і передавати за допомогою інтонації смислові відношення між компонентами, що входять до їх складу; правильно будувати та використовувати у мовленні безсполучникові речення. Обґрунтовувати вживання розділових знаків за допомогою пунктуаційних правил, правильно ставити розділові знаки між частинами безсполучникового речення, знаходити і виправляти помилки на вивчені правила.

Лекція Лекцій (1)
Завдання Завдань (0)