Українська мова 8 клас


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Українська мова 8 клас

Лекція Лекцій (20)
Завдання Завдань (16)Склад курсу

Частина 1. Просте двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення


повторення відомостей про просте двоскладне речення, визначення особливостей головних і другорядних членів речення

Лекція Лекцій (13)
Завдання Завдань (13)