7 клас Українська мова


Классы: 

Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Дієслово як самостійна частина мови. Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієприслівник як особлива форма дієслова. Прислівник як самостійна частина мови.Прийменник як службова частина мови. Частка. Вигук

Лекція Лекцій (22)
Завдання Завдань (22)