Лексикологія. Фразеологія


Классы: 
Тільки учні школи та зазначених класів мають доступ до курсу.Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова . Вживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях. Лексична помилка. Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів. Фразеологізми.

Лекція Лекцій (10)
Завдання Завдань (1)