English Phraseological Units


Вартість (грн.):  Безкоштовний

Курс без підтримки вчителя
Зареєстровано учнів: 7

Опрацювавши поданий курс, Ви матимете змогу ознайомитися з найпоширенішими усталеними одиницями англійської мови, розширити словниковий запас та знання з лексикології англійської мови.

Лекція Лекцій (4)
Завдання Завдань (1)