Каталог курсів

Miscellaneous
0
Куратор дистанційного навчання
Безкоштовний

Учитель: Береда Т.М.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
0
Куратор дистанційного навчання
Безкоштовний

Курс призначений для учнів 9 класу

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
0
Куратор дистанційного навчання
Безкоштовний

У цьому курсі ви повторите і поглибите свої знання про найпростіші і найважливіші геометричні фігури: точки, прямі, відрізки, кути. Дізнаєтесь, як вимірюють відрізки і кути, ознайомитесь із найуживанішими креслярськими і вимірювальними інструментами.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
1
Куратор дистанційного навчання
Безкоштовний

Курс призначено для учнів 7 класу.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
1
Куратор дистанційного навчання
Безкоштовний

Учитель: Береда Т.М. При вивченні даного курсу ви розширите і поглибите свої знання про прямі і промені однієї площини, ознайомитеся з дуже важливими поняттями. Суміжні кути, вертикальні кути, кут між прямими Паралельні та перпендикулярні прямі,їх властивості.Перпендикуляр. Відстань від точки допрямої. Кут між двома прямими, щоперетинаються.Кути, утворені при перетині двохпрямих січною. Ознаки паралельностіпрямих. Властивості кутів, утворених приперетині паралельних прямих січною.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (2)

 

Miscellaneous
7 клас. Алгебра. Тема 1. Одночлени
Куратор дистанційного навчання
Безкоштовний

Вирази в м а т е м а т и ц і відіграють приблизно таку саму роль, як слова в мові або як окремі цеглини в будинку.Математична мова — це мова виразів. Щоб опанувати її, треба навчитися оперувати математичними виразами, розуміти їх зміст, умі ти записувати в зручному вигляді. Існують різні види математичних виразів.У цьому розділі ви дізнаєтеся про:• вирази зі змінними;• вирази зі степенями;• одночлени;• многочлени;• дії над многочленами.

Lection number Лекцій (6)
Tasks number Завдань (11)

 

Miscellaneous
7 клас. Алгебра. Тема 2. Многочлен
Куратор дистанційного навчання
Безкоштовний

Під час вивчення теми ви дізнаєтеся, що таке многочлен. Навчитеся додавати, множити многочлени та розкладати многочлени на множники

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (14)

 

Miscellaneous
0
Куратор дистанційного навчання
Безкоштовний

Курс призначений для учнів 7 класів

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
5 клас. Тема 1. Лічба , вимірювання і числа
Куратор дистанційного навчання
Безкоштовний

У розділі дізнайтесь: які числа називаються натуральними; як користуватися десятковою системою числення; що таке координатний промінь та як порівнювати натуральні числа за його допомогою; що таке пряма, промінь, відрізок,кут; як вимірювати відрізки і кути; чим відрізняються числовий вираз і рівність; як застосувати вивчений матеріал на практиці

Lection number Лекцій (12)
Tasks number Завдань (19)

 

Miscellaneous
5 клас. Математика НАВЧАЛЬНИЙ КУРС
Куратор дистанційного навчання
Безкоштовний
Частин: 1

.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (3)