Каталог курсів

Miscellaneous
БИЛИНИ І БАЛАДИ
Вчитель світ.літ. 7 клас Віртуальне м/о вчителів світ.літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Билина як жанр. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський). «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билині. Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Утілення людських чеснот в образах героїв билин. Елементи фольклору. Балада як жанр фольклору та літератури. Характерні ознаки балади. Фольклорні балади. «Король Лір і його дочки». «Як Робін Гуд став розбійником» або «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном» (1 за вибором учителя).«Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ. «Як Робін Гуд став розбійником» або «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном». Ідеї свободи і служіння народові. Образ народного захисника Робіна Гуда. Літературні балади. Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759-1805). «Рукавичка». Випробування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність. Адам Міцкевич (1798-1855). «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича. Символічні образи, елементи фольклору у творі. Роберт Льюїс Стівенсон (1850-1894). «Балада про вересовий напій». Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода – рабство). Утвердження духовної сили пиктів, їхнього героїзму в захисті національних цінностей. Символіка твору. (ТЛ) Билина, балада (фольклорна і літературна), гіпербола, символ. (ЛК) Історія і культура Київської Русі. Зображення героїв билин і балад у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.). (УС) А. Міцкевич і Україна. Музеї А. Міцкевича і пам’ятники письменникові в Польщі (Познань), Україні (Львів), Білорусі (Новогрудок). (ЕК) Порівняння особливостей фольклорних і літературних балад, оригіналів і перекладів (як цілісно, так і в окремих фрагментах).

Lection number Лекцій (5)
Tasks number Завдань (1)

 

Miscellaneous
Природа
Вчитель нім.мови 5 клас Віртуальне м/о вчителів нім.мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Природа

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Рідне місто
Вчитель нім.мови 5 клас Віртуальне м/о вчителів нім.мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Рідне місто

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Свята
Вчитель нім.мови 5 клас Віртуальне м/о вчителів нім.мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Свята

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
Шкільне життя
Вчитель нім.мови 5 клас Віртуальне м/о вчителів нім.мови Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Шкільне життя

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
ІСТОРІЧНЕ МИНУЛЕ В ЛІТЕРАТУРІ
Вчитель світ.літ. 7 клас Віртуальне м/о вчителів світ.літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Вальтер Скотт (1771 – 1832). «Айвенго». В. Скотт – засновник історичного роману. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго». Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу. Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю. Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки. Історичний колорит твору і засоби його створення. Динаміка сюжету і гумор. Друга світова війна у європейській поезії (К.І. Галчинський («Лист із полону», «Пісня про солдатів Вестерплятте» та ін.), А. Марґул-Шпербер («Про назву концтабору Бухенвальд»), Б.Ш. Окуджава («До побачення, хлопчики…») та інші – 2-3 твори за вибором учнів і вчителя). Зображення трагедії Другої світової війни з різних боків Європи. Василь Володимирович Биков (1924 – 2003). «Альпійська балада». Особливості сюжету і композиції повісті. Образи Івана Терешка і Джулії. Протиставлення сили дружби і кохання світу насильства. Гуманістичний зміст повісті. Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому. (ТЛ) Поглиблення понять про роман (історичний роман).Види і функції пейзажу у творі. Початкові поняття про художній час, художній простір. (ЛК) Культура проти війни (твори живопису, музики, кіно, у яких викривається фашизм). (УС) Висловлювання українських митців про В. Скотта, його вплив на розвиток історичного роману. (ЕК) Порівняння образів персонажів (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка). Зіставлення літературних творів із їхніми утіленнями в інших видах мистецтва (кіно, театр, ілюстрації та ін.).

Lection number Лекцій (1)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
ДУХОВНЕ ВИПРОБУВАННЯ ЛЮДИНИ
Вчитель світ.літ. 7 клас Віртуальне м/о вчителів світ.літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Джеймс Олдрідж (нар. 1918). «Останній дюйм». Проблема взаємин між батьками й дітьми. Символічність назви оповідання. Образи Бена і Деві, художні засоби їхнього створення. Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння. Утвердження сімейних цінностей. Редьярд Кіплінг (1865-1936). «Балада про Схід і Захід». «Якщо…». Протистояння і примирення Сходу й Заходу в «Баладі про Схід і Захід» Р. Кіплінга. Антитези у творі. Ідеї миру і дружби. Динаміка образів головних героїв (Камаль, Полковничий син). Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея (людина повинна залишатися собою у різних життєвих випробуваннях, зберігати вірність моральним принципам). (ТЛ) Поглиблення понять про баладу (літературну), оповідання, вірш. (ЛК) Втілення творів Дж. Олдріджа, Р. Кіплінга в мистецтві (кіно, ілюстрації тощо). (УС) Дж. Олдрідж і Україна. Українські переклади творів митців. (ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (фрагментів) творів митців.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
ДРУЖБА І КОХАННЯ
Вчитель світ.літ. 7 клас Віртуальне м/о вчителів світ.літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). «19 жовтня 1825 року».Дитинство і юність О.С. Пушкіна. Уславлення дружби й вірності у вірші О.С. Пушкіна «19 жовтня». Авторські спогади і роздуми у творі. Шолом-Алейхем «Пісня над піснями» або Олександр Грін «Пурпурові вітрила» (1 твір за вибором учителя і учнів) Шолом-Алейхем (1859-1916). «Пісня над піснями». Віхи життєвого і творчого шляху письменника. Відображення у його творах культури та долі єврейського народу. Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема «Пісня над піснями». Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей. Олександр Грін (1880-1932). «Пурпурові вітрила». Поєднання реального і фантастичного в повісті. Основний конфлікт твору (Каперна – мрія). Ассоль і Грей. Символіка образу пурпурових вітрил. Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання (Р. Бернс («Любов»), Г. Гейне («Коли настав чудовий май…»), К.М. Симонов («Жди меня…») та інші – 2-3 за вибором учнів і вчителя). Поетизація високого почуття, розкриття його сутності. (ТЛ) Поглиблення понять про вірш, повість, образ автора. (ЛК) Біблія («Пісня над піснями»). Екранізації, ілюстрації, театральні вистави за творами митців. (УС) Шолом-Алейхем і Україна. Літературні музеї Шолом-Алейхема і Олександра Гріна. (ЕК) Порівняння образів персонажів. Зіставлення літературних образів з кінообразами.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
ЛІТЕРАТУРНИЙ ДЕТЕКТИВ
Вчитель світ.літ. 7 клас Віртуальне м/о вчителів світ.літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів. Едгар Аллан По «Золотий жук», Артур Конан Дойл «Пістрява стрічка» або «Спілка рудих» (1-2 твори за вибором учителя і учнів).Едгар Аллан По (1809-1849). «Золотий жук». Е.А. По – засновник жанру детективу у світовій літературі. Захопливий сюжет повісті «Золотий жук». Особливості композиційної будови твору – «розповідь у розповіді», її художнє значення (поєднання різних точок зору, створення емоційної напруги, таємничої атмосфери та ін.). Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача. Артур Конан Дойл (1859-1930). «Записки про Шерлока Холмса» («Пістрява стрічка», «Спілка рудих»). А. Конан Дойл – відомий автор класичних детективів, популярність його героїв у різних країнах. Особливості сюжету і композиції оповідань про Шерлока Холмса. Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка». Іронічне зображення пристрасті людини до легкого збагачення в оповіданні «Спілка рудих». Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей. Доктор Ватсон як оповідач. Різні точки зору на події як художній прийом створення атмосфери таємничості. (ТЛ) Оповідач і розповідач. Початкове поняття про точку зору. (ЛК) Екранізації творів Е.А. По і А.Конана Дойла. Музеї Е. По в США (Балтимор, Річмонд), Шерлока Холмса у Великобританії (Лондон). Пам’ятники письменникам та їхнім героям. (УС) Українські письменники – майстри детективного жанру. (ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів. Порівняння літературних детективів з екранізаціями.

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)

 

Miscellaneous
СВІТОВА НОВЕЛА
Вчитель світ.літ. 7 клас Віртуальне м/о вчителів світ.літ. Дніпропетровської обл.
Безкоштовний

Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди. О. Генрі (1862-1910). «Дари волхвів», «Останній листок». О. Генрі – майстер новели. Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі, художні деталі. Новела «Останній листок» – гімн людині, котра здатна на самопожертву заради ближнього. Специфіка розкриття образу Бермана (непримітна зовнішність, невдаха, найкращий «шедевр» митця). Образи дівчат, їхня динаміка (Сью, Джонсі). Особливості художньої мови новели, розповідач. Герберт Джордж Уеллс (1866-1946). «Чарівна крамниця». Видатний англійський фантаст Г.Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця». «Дива» та їхнє сприйняття персонажами. Оповідач твору (батько). Особливості дитячого світу. Роль елементів фантастики. Рюноске Акутаґава (1892-1927). «Павутинка». Майстер японської новели Р. Акутагава. Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі «Павутинка». Філософський зміст твору. Підтекст. (ТЛ) Поглиблення понять про оповідача і розповідача, точку зору. Новела та її різновиди. (ЛК) Біблія («Поклоніння волхвів»). Музей О. Генрі в США (Остін). Древні храми-музеї Японії. (УС) Українські письменники – майстри новели. (ЕК) Порівняння образів героїв новел О. Генрі. Порівняння оригіналів і художніх перекладів новел О. Генрі, Г. Уеллса (окремих фрагментів творів).

Lection number Лекцій (0)
Tasks number Завдань (0)