Геометрична прогресія


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 1

Курс «Геометрична прогресія» розроблено згідно з діючою програмою з алгебри за 9 клас 11–річної школи.Даний курс може бути рекомендований для реалізації наступних знань: Поняття геометричної прогресії Формула n - го члена геометричної прогресії Характеристична властивість членів геометричної прогресії Формула для знаходження суми перших n членів геометричної прогресії Формула для знаходження суми нескінченної спадної геометричної прогресіїКурс спрямований на розв’язування вправ, що передбачають: обчислення членів геометричної прогресії задання геометричної прогресії за даними їх членами або співвідношеннями між ними обчислення сум перших n членів геометричної прогресії запису періодичного десяткового дробу у вигляді звичайного використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресійДля зручності користування даним курсом дотримуйтесь наступних рекомендацій: Ознайомтеся з темою та цілями заняття. Опрацюйте теоретичний матеріал. Розберіть приклади розв’язування типових вправ, прикладів. Перевірте себе за допомогою тестових завдань, запропонованих до занять 3, 5, 8

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (0)