Повторення і систематизація навчального матеріалу з інформатики за курс 9 класу


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Систематизація й узагальнення знаннь за курс 9 класу. Закріплення набутих вміннь та навичок.- Повтори основні поняття та визначення тем, які вивчалися в 9 класі.- Користуючись підручником та конспектом дати відповіді на питання, що були розглянуті в 9 класі.- Виконати практичну роботу.- Перевірити свої знання за допомогою тестів.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)