"Функціональна лінія в рівняннях, нерівностях, системах ”


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Курс за вибором розраховано на викладання протягом двох років навчання в 10-11-х класах, має 104 години, 1,5 години на тиждень.Основна мета курсу: створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки, забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією, формування соціальної, інформаційно-комунікаційної, технічної, технологічної компетенції учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності, забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середньою і професійною освітою відповідно до обраного профілю, надання учням додаткових знань, що допоможуть у вирішенні вище означених проблем.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (0)