Службові слова. Вживання службових слів для зв'язку слів у реченні.


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Розповідь та тестові завдання ознайомлять учнів зі службовими словами мови, дадуть можливість перевірити набуті знання практично.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)