Українська мова 2 клас " Зв'язок прикметників з іменниками. Доповнення речень


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.лекція і завдання спрямовані на закріплення знань знаходити прикметники та іменники, з якими вони зв'язані, самостійно утворювати їх сполучення, добирати до іменника відповідні прикметники.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)