Інформатика 9 клас


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Курс розрахований на вивчення інформатики у 9 класі (перший рік навчання)

Лекция Лекций (16)
Задание Заданий (18)Состав курса

Часть 1. Інформація


Поняття про інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і передавання інформації. Поняття про інформаційні системи та технології.

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (2)Часть 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем


Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та основні характеристики процесорів. Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (3)Часть 3. Системне програмне забезпечення


Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Поняття файлової системи. Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.

Лекция Лекций (4)
Задание Заданий (6)Часть 4. Службове програмне забезпечення


Поняття комп’ютерного вірусу. Стискання, архівування та розархівування даних. Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.

Лекция Лекций (3)
Задание Заданий (3)Часть 5. Комп’ютерні мережі


Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті .

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (1)Часть 6. Основи роботи з текстовою інформацією


Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (0)Часть 7. Комп’ютерна графіка


Засоби перегляду й перетворення графічної інформації. Основи растрової графіки. Основи векторної графіки.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (3)