Повторення вивченого про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у мовленні.


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.закріплення уявлення про прикметник як частину мови.

Лекция Лекций (8)
Задание Заданий (0)