Електронні таблиці. Табличний процесор.


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 0

Курс складено згідно програми з інформатики для 11 класу, рівень стандарту.

Лекция Лекций (6)
Задание Заданий (4)