ТЕХНОЛОГІЇ 10 клас


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Базовий модуль “Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини” сприяє оволодінню провідних засад проектно-технологічної діяльності з елементами пошукової діяльності, розвитоку творчого та критичного мислення, формуванню вмінь не лише знаходити потрібні знання, а й застосовувати їх на практиці для досягнення поставлених завдань, що є основою виробничої діяльності людини.

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Вступ


розширюємо і поглиблємо знання про проектну технологію, як інструмент для розв’язання виробничих і життєвих проблем

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 2. Проектна технологія як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини


передбачає поглиблення, розширення, систематизацію знань про основи проектної технології в умовах сучасного виробництва та життєдіяльності людини

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 3. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності


вдосконалюємо уміння шукати необхідну інформацію, застосовуючи різні джерела інформації та пошукові системи Інтернету

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 4. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності


оволодіваємо системою знань про дизайн, технології створення дизайн-проекту, вміннями розробляти проектно-технологічну документацію, використовуючи ту інформацію, яку знайшли і яка відповідає темі проекту

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 5. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини


спрямований на вивчення старшокласниками глобальних проблем людства, техногенний вплив людини та провідні природоохоронні технології

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 6. Економічний аналіз проекту


передбачає проведення економічного та маркетингового обґрунтування проекту

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)Часть 7. Проектування професійного успіху


виконують життєво значимий для випускників школи творчий проект “Моя професійна кар’єра”

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)