Дробові вирази. Додавання та віднімання дробів


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 4

Розкриваються поняття цілих та дробових раціональних виразів,їх області допустимих значень. Формуються навички додавання та віднімання дробів з однаковими та різними знаменниками. Надані тренувальні вправи по поточним темам, завдання підвищеного рівня складності. Вказані орієнтовні завдання для підготовки до контрольної роботи по цій темі.

Лекция Лекций (11)
Задание Заданий (0)