Тема 1. ЧИМ КЕРУЄТЬСЯ ЛЮДИНА У ВЧИНКАХ ТА ПОВЕДІНЦІ


Стоимость (грн.):  Бесплатный

Курс без поддержки учителя
Зарегистрировано учеников: 1

Як розрізнити добро і зло. Чому люди повинні вибирати між добром і злом. Що значить бути доброю людиною. Що таке доброчинність.Що таке вчинок. Який вчинок називають подвигом. Як впливають емоції та почуття на нашу поведінку. Як навчитись керувати собою. Що допомагає уникнути помилок та негативних наслідків учинків.Як співвідносяться мораль і етикет. До чого призводить незнання етикетних правил. Які етикетні правила на щодень є найважливішими.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)