Історія України 1 курс. С/ 3 за темою: Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVIII - у першій половині ХІХ ст..


Классы: 
Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Тестування

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (1)