Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Визначення похідноїОбчислення похіднихРівняння дотичної до графіка функціїПобудова графіків функції

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)