Розвиток драматургії. "Театр корифеїв".


Классы: 

Только ученики школы и указанных классов имеют доступ к курсу.Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного та ін. Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького. Родина Тобілевичів та український театр. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич)«Мартин Боруля»Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю. Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.Значення творчості І. Карпенка-Карого.ТЛ: комедія.МЗ: розвиток театрального мистецтва в Україні наприкінці ХІХ ст. (історія). МК: хорова композиція «Вечорниці» П.Ніщинського, опери «Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського, «Тарас Бульба» М.Лисенка. «Міщанин-шляхтич» Ж.-Б. Мольєра. Фільм-вистава «Мартин Боруля» (1953; реж. Г.Юра). «Сто тисяч» у постановці Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка (Київ).

Лекция Лекций (2)
Задание Заданий (0)Состав курса

Часть 1. Від аматорських гуртків до "театру корифеїв".


Марко Кропивницький, Михайло, Старицький, родина Тобілевичів, Марії Заньковецької в розвитку українського театру. Домашнэ завдання: опрацювати стор.61-63, скласти конспект.

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 2. Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич). Життєвий та творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрове різноманіття творів.


Учень/учениця поглибить знання про життя та творчість Івана Карпенка-Карого, визначатиме місце митця в розвитку українського театру; розумітиме драматургічне новаторство славного сина України. Домашнє завдання: опрацювати стор.64-70, скласти таблицю (письмово); прочитати матеріал лекції, переглянути відео за посиланням (у лекції) "Дебют Марії Заньковецької в "Театрі корифеїв", скласти вільне есе "Що вплинуло на зміну ставлення батька Марії до театрального вибору дочки". Прочитати комедію Івана Карпенка-Карого "Мартин Боруля".

Лекция Лекций (1)
Задание Заданий (0)Часть 3. Комедія Івана Карпенка-Карого "Мартин Боруля", її сценічна доля.


Учень/учениця поглибить знання про творчість Івана Карпенка-Карого, удосконалить вміння аналізувати драматичний твір (на прикладі комедії "Мартин Боруля") щодо проблематики,образної системи, композиції.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: опрацювати статтю "Жанри драматичних творів" (стор. 71), записати визначення в робочий зошит; опрацювати матеріал про комедію І.Карпенка-Карого "Мартин Боруля", законспектувати; стор.74-75, тести 1-3 (усно).

Лекция Лекций (0)
Задание Заданий (0)